Möte i Herrvik 23 juli

Ett snabbinkallat planeringsmöte med näringens aktörer genomfördes onsdagen den 23 juli i Herrvik.
fiskmöte 2
Deltagare:
Riina Noodapera Hushållningssällskapet, AllanPettersson Fiskeprojektet, Tomas Lundgren, entreprenör/förädlare/lärare, Leif Olofsson Gotlands Fiskeförsäkringsbolag, Johannes Klingvall Fiskare, Sven Ove Nordin Fiskare, Gunnar Norrby ordf FOG, Roland Pettersson fiskeservice ek. förening, Christer Klingvall fiskare, Kurt Siltberg fiskeservice kassör, Gunnel Edman Blom, Lst/Fiskarkvinnorna, Thorgrim Christiansson fiskare (med en kort stund)

Presentation av det avslutade Leaderprojektet Fiskburgare av id till butik. Tomas Lundgren presenterade att det nu finns idburgare med förpackning om 6 st till konsument med alla nödvändiga uppgifter på förpackningen att säljas i fryst skick på Torgkassen i Visby samt ICA Roma. De som har id som bifångst uppmanas fortsätta att filea och frysa dessa i platta påsar tjock plast med 2-3 kg i varje med märkning fiskedatum/frysdatum, vikt samt vem som fiskat.
Kontakt till Tomas är: Jordkällaren Tomas Lundgren 070 471 87 50 eller epost jordkallare@gmail.com

Riina Noodapera från Hushållningssällskapet redogjorde kort för arbetet med småskaliga livsmedelsförädlare som gjorts på ön de senaste 15-20 åren och nu är det dags för fisket som förändrats. För att ge fiskarna samma möjlighet att öka värdet på sina produkter krävs rådgivning, utbildning, samordning, utrustning samt hjälp på traven i form av nya projekt under kommande programperiod.
Hushållningssällskapet är en aktör som kan hjälpa till med resurser.
Av de kvarvarande medlen som fanns i FOG (Fiskeområde Gotland) för 2014 fick Hushållningssällskapet till ett projekt för att starta processen. Regionen medfinansierade för mobilisering och samordnande insatser. Projektets aktiviteter måste dock avslutas sista oktober för att regionens budgetår skall följas och redovisas till årsskiftet. Detta hindrar inte att ett avslutande möte hålls i januari för att diskutera vilka som jobbar vidare med nya planer för att vara redo när nya Landsbygdsprogrammet öppnar i halvårsskiftet 2015.

Info om läget i projektet: Gotlands Fiskeförsäkringsbolag har beslutat att skjuta till medel så att frysmöjligheter för fisk skall finnas i Herrvik under 2014, att inskaffa en medelstor vacmaskin samt ett skärverktyg för flundrerygg så att fullskaleförsök kan göras under hösten. En etiketteringsmaskin för att kunna göra aktuella etiketter till flundreryggen tas fram samt mallar för etiketter.
Aktiviteter i butik och på marknader skall göras och restauranger besökas för att presentera nya produkter.
Läs mer här på bloggen vad som sker under året.

Härnäst planeras medverkan i Skördefestivalen 6-7 september på Lövsta.
Där kommer det att finnas olika saker att titta på, smaka på och handla med sig hem förstås.
Skördefestivalvykort

 

 

 

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s