Nytt gemensamt projekt med Estland och Lettland under planering

Mot slutet av 2014 återuppväcktes frågan om ett gemensamt projekt med Estland och Lettland avseende utveckling av det småskaliga fisket längs Östersjöns kuster.
Tack vare insatser från Svenska Ambassaden i Riga fick vi till slut kontakt med samhället Pavilosta i Lettland som känner som vi att något måste göras. På vår grannö Ösel/Saaremaa i Estland känner man likadant.
I dagarna har det första utkastet gjorts och sänts ut för kompletteringar till de tilltänkta partners vi fått fram. När det kommer tillbaka motslutet av månaden skall projektet diskuteras med Svenska Institutet som är den tilltänkta finansiären.

Det är detta område som är tilltänkt i projektet  (blå ringar)

karta projekt

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s