Nya regler för fiskelicenser kan öka antalet fiskare

Nya regler för fiskelicenser kan öka möjligheter för fiske som bisyssla eller en del av diversifieringen i jordbruket.
Det öppnar möjlighet för ett “blandyrke” där man kan kombinera fiske med exempelvis jordbruk- eller skogsnäring.Reglerna omfattar en ny fiskelicens för havsfiske som innebär att fisket kan bedrivas i näringsverksamhet utan att behöva “utgöra väsentlig del för försörjningen”.
Detta kan locka fler yngre till näringen.

Läs mer här

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s