Monthly Archives: May 2015

Fiskprodukter på KEGES vårmässa

Gutefisk ek. förening och Jordkällaren deltog i KEGES vårmässa med olika produkter, främst färskfryst flundra och idsmäcka! Johannes Klingvall och Thomas Lundgren presenterade. Från en dator visades filmen om hur flundran fiskas, hanteras och fryses inom loppet av några timmar.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Presentation av alla genomförda fiskprojekt

I bif pdf-fil läser du i korthet om alla fiskrelaterade projekt som genomförts på Gotland under 2007-2014 Alla fiskprojekt folder

Posted in Uncategorized | Leave a comment