Dags att utveckla fiskenäringen på Gotland

linser-o-koksfolket-009Under hösten har tre projekt lämnats in till LeaderGute avseende utveckling av fiskerinäringen på Gotland från Hushållningssällskapet.
Dessa tas upp på LAG möte den 7 februari 2017. Till dess får vi ha tålamod och vänta. Blir det positivt där så skickas projekten vidare till Jordbruksverket som ska svara inom tre månader.
Vi håller tummarna. På bilden möte med några av fiskarna för att diskutera aktiviteterna.

En konferens i Thessaloniki 18-20 oktober 2016 som handlade om att stärka kedjan från hav till tallrik med deltagare från 19 länder i Europa visade på att vi alla har liknande tankar om hur fiskenäringen ska utvecklas i framtiden. Alla har problem med nya arter som tränger ut gamla; med skadedjur typ säl, delfin och skarv samt föroreningar som gör att man väljer bort fisk som föda.

Det är bara att ta nya tag.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s