Burgsvik först med planer på fiskodling på land

En projektgrupp har bildats och den består förutom Jan Larsson av lantbrukarna Markus Westberg och Jan Larsson i Hamra samt trädgårdsmästaren Stefan Andersson och krögaren Håkan Ahlsten i Burgsvik. De har gjort studiebesök hos Svensk Fiskodling på Ljusterö i Stockholms skärgård och där har man lovat att stå för kunskapsöverföringen om pilotprojektet i Burgsvik kommer igång. Gruppen planerar också att besöka några andra fiskodlingar på fastlandet.

Om Forum Östersjön får de 400 000 kronor som man ansöker om ska man göra en grundlig förstudie av både fiskodlingen i sig och hur kedjan med rensning och paketering ska fungera. Sedan är tanken att man ska gå vidare med en mindre provodling och till sist utöka så att man kommer upp i en produktion på ett ton fisk i månaden.

Läs mer här

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s