Vattenbruk även i Slite-en möjlighet

Inslaget presenterades 16 februari i Radio Gotland.
Slites utvecklingsbolag beviljades nyligen 320 000 kronor i stöd från Leader Gute, för att undersöka möjligheten att bygga ett recirkulerande vattenbruk i Slite. Ännu återstår klartecken från Jordbruksverket, men idén bygger på att man tar tillvara på både vatten och överskottsvärme från Cementas anläggning, där Bo Ahlkvist, är tidigare platschef:

– Det som är intressant är dels tillgången på överskottsvärme från fabriken, och dessutom uppvärmt vatten från deras kylvattensystem.

Tanken är alltså att odla fisk eller skaldjur – eller kanske alger – i ett slutet system, där vattnet cirkulerar. Och det näringsrika vatten som bildas av fiskbajs och fiskmatrester, vill man använda för att vattna gurkorna i Slite växthus med. Vatten som skulle kunna ersätta det konstgödsel som används i dag.

Slite Utveckling AB är ytterligare en aktör som ser möjligheterna i ett framtida småskaligt vattenbruk i slutna system på Gotland.
Förstudien väntar på besked från Jordbruksverket tillsammans med Hushållningssällskapet och Forum Östersjön.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s