Infomöten om nya projekt med Gutefisk

Ett infomöte ägde rum i Herrvik för fiskarna den 25 juniom de nya projekten som Hushållningssällskapet fått beviljade från LeaderGute avseende Fasta fiskeredskap och Produktutveckling Marknadsföring Gotländsk fisk.
På mötet diskuterades Studieresa till Finska Österbotten som kommer att äga rum 26-29 september och medverkan-aktiviteter på Skördefestivalen 2-3 september på Fisktorget.
Ett planeringsmöte genomfördes av projektledningen 9 augusti då även några nya marknadsföringsobjekt för Fisk från Gotland presenterades.
Visst ser de naturliga ut?

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s