Monthly Archives: October 2017

Studieresa till Finland

En studieresa genomfördes till Finska Österbotten 26-29 september för att utbyta erfarenheter kring fiske i områden där sälskador ständigt ökar, se på redskap och diskutera deras funktion och ifall sådana är något för det gotländska kustfisket att satsa på mm Med på … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment