Gotländsk småskaligt fångad fisk i butik

 

Nu finns konsumentpackad lokalt fångad och beredd fisk i konsumentpack tex på Tempo i Katthammarsvik, både fryst och färsk med tydlig avsändare. Fiskburgare i 4 och 2-pack!
Det underlättar för den som handlar att välja fisk fångad vid Gotlands kust av gotländska fiskare!

Nu ser man dessa ekipage på Tempo i Katthammarsvik och Tempo Stenkyrka och mer blir det vartefter.
Välkomna att njuta Gotländsk fisk och fiskprodukter.
Ingen automatisk text tillgänglig.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s