Kurs för fiskförädlare

En kursdag för fiskförädlare anordnas i samarbete med projekt “Ökad livsmedelsförädling” på Grönt Centrum torsdagen den 23 augusti 2018
Utbildare Ilona Miglavs, AQUADELI

Se programmet här

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s