Satsar på småskaligt fiske i Herrvik

Reportage i Gotlands tidningar januari 2019
reportage i gt jan 2019

I samband med detta vill Hushållningssällskapet inventera och analysera udda gotländska fiskarter för att få reda på vad de innehåller och vilka man kan äta mer av enligt livsmedelsverkets kostrekommendationer.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s