Lions Club Ljugarn besökte Gutefisk och smakprovning av Näbbgäddor på Fisktorget på Skördefestivalen

Gutefisk i Herrvik bildades 2016 för att arbeta för att skapa mervärde för gotländsk fisk på olika sätt. Det räcker inte längre att som fiskare fiska och lämna fisk till någon uppköpare, nej du behöver vara mottagare, vidareförädlare, grossist, produktutvecklare, försäljare, distributör, marknadsförare mm
För att kunna klara det krävs beredningslokaler och fryskapacitet, bra medarbetare och samarbetspartners. Johannes Klingvall, yrkesfiskare och ordförande i Gutefisk ekonomisk förening visade produktionslokalerna i Herrviks hamn och berättade om fiskets villkor idag på Gotland. Det var mycket ny information som Lionsmedlemmarna inte kände till. Efter visningen berättade Riina Noodapera från Hushållningssällskapet om insatser som gjorts sedan 2012 med hjälp av Leader-medel och medel från Jordbruksverket för att arbeta med produktutveckling och marknadsföring av Gotländsk fisk. Hon visade intressanta bilder från aktiviteter över åren som gjorts för att kunna ta vara på udda fiskarter från Gotländska vatten och berättade att man nu under hösten tagit prover på dessa som nu skickas till laboratorium för analys. Vi vill ja veta vad fisken fångad utanför Gotlands kuster innehåller. Med hjälp av resultaten kommer informationsmaterial om Gotländsk fisk att uppdateras och göras tillgängligt för konsument efter årsskiftet. Mötet avslutades med en måltid där det bjöds på lite olika fiskrätter och ny kunskap om Gotländsk fisk. Lions Club Ljugarn bildades 1984 och är en av fyra Lionsklubbar på Gotland. Lions Club Ljugarn är en mixad klubb, d v s öppen för både kvinnor och män. Lions Club Ljugarn arbetar i stort på samma sätt som de flesta Lionsklubbar i Sverige gör. Dock har det mesta arbetet bestått att hjälpa barn och ungdomar i Sverige och utomlands. Tex så anordnas läger på Gotland för ungdomar från svåra förhållanden i Lettland vartannat år.

Lions bild 5 sept beskuren

Bildtext
Efter väl förrättat värv från vänster Johannes Klingvall, yrkesfiskare i Herrvik och ordförande i Gutefisk ek. förening, Riina Noodapera, Hushållningssällskapet Gotland projektledare olika Leaderfinansierade fiskprojekt och Jan- Erik Rosengren, ordförande i Lions Club Ljugarn. Foto Anders Engström.

Mer bilder från anläggningen

Skördefestivalen gick av stapeln dagarna efter mötet med Lions Club och blev en fantastisk festival, som alltid trots att det regnade mest hela söndagen. Lördagen var det otroligt mycket folk och matköerna ringlade sig långa till alla matställen. Fiskmatstältet förstärktes i år av två hantlangare till skarpsillsfriteringen, som gick åt som smör i solsken. Allan hade röken igång, provsmakning av näbbgädda rönte stor uppmärksamhet, som förrättades av medlemmar ut GodaGotlands Smakpanel, Lars Magnus Lahne, Göran Hellström och Bengt Jönsson, Fiskdisken tömdes snart på de mest eftertraktade läckerheterna och näbgäddorna försvann i ett nafs. Många positiva kommentarer som bådar gott för kommande års aktiviteter, då Fiskens Dag återkommer i vårens tid i Ronehamn.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s