FISKENS DAG 23 maj 2020

Ett möte om kommande “Fiskets Dag” har avhållits 20 september på Gotland Grönt Centrum.
Beslutades att ändra namnet till FISKENS DAG och att datumet preliminärt är lördag den 23 maj och platsen Ronehamns hamn. Det kan tänkas att ytterligare aktiviteter på andra platser på ön kommer att kunna väljas bland under dagen.
Lyssna på ett inslag från 6 oktober här

Diskussionen mynnade ut i många bra beslut och vi går vidare i planeringen genom att fördela arbetsuppgifter och ta nödvändiga kontakter.
Alla uppmanades att tänka till vad som kan ingå i FISKENS DAG samt vad man själv i sin organisation kan ta ansvar för att hitta win-win effekter med hjälp av olika samarbeten.
Nästa gemensamma avstämningsmöte är bokad till fredag 22 november kl 13 på Grönt Centrum.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s