Kraftfulla åtgärder behövs för att rädda kustfisket

PUBLICERAD 

Kraftigt vikande intäkter och avsaknaden på en ny generation fiskare i södra Östersjön gör att länsstyrelsen i de fyra länen Gotland, Skåne, Blekinge och Kalmar län vill nu föra samtal med Jordbruksverket och Havs- och vatten myndigheten.

Ända sen 80-talet har antalet fiskare på Gotland minskat och är nu nere på rekordlåga nivåer.

– I denna besvärliga situation finns det trots allt en del möjligheter men ett omfattande regelverk och svårigheter att få tillgång till resursen hindrar investeringsvilja och nyetablering av yngre fiskare, säger Andreas Pettersson, länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen i Gotlands län, i ett pressmeddelande.

Torskfiskestopp ger inkomstbortfall

Det är framförallt de beslutade fiskestoppen i södra Östersjön som har slagit hårt mot de gotländska yrkesfiskarna, men trenden är detsamma hos de övriga länen.

Därför vill nu länsstyrelsen presentera en rad olika insatser för Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten, om hur myndigheterna kan stötta utvecklingen. Bland annat handlar det om utökad forskning, omfördelning av medel, förändrat regelverk och alternativa fiskemöjligheter.

– Vi har ett gemensamt ansvar, inte bara gentemot dagens fiskare utan också mot framtida generationer av kustfiskare, säger Andreas Pettersson.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s