Idfisket på Gotland bidrar till en bättre havsmiljö

Ratad fisk tas tillvara – och bidrar till bättre havsmiljö

  • Nu ska den ofta ratade karpfisken id tas tillvara och bli fiskburgare – och fisket ska bidra till en bättre miljö i Östersjön.
  • “Fisket av karpfiskar är bra för Östersjön för det är ett sätt att cirkulera näringsämnen från hav till land”, säger Emma Gabrielsson, projektledare på stiftelsen Race for the Baltic, som driver projektet och samarbetar med Gutefisk.
  • “Kan det här bli en produkt som slår igenom lite så hade det varit jättebra för de sista kustfiskarna som håller på”, säger Johannes Klingvall, yrkesfiskare i Herrvik på östra Gotland.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s