Monthly Archives: February 2021

Pressmeddelande gifter i fisk från Gotland

Mycket låga gifthalter i lokal fisk från Gotland Analyser av gifter i de vanligaste fiskarterna som fiskas öster om Gotland visar värden som ligger extremt långt under de gränsvärden som satts av EU. Det är dioxiner, dioxiner och PCB, icke-dioxinlika … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Fisk ska bli mer mat och mindre foder

Överfiske gör att världen går miste om stora mängder sjömat 3 februari, 2021 Nya beräkningar från MSC, Marine Stewardship Council, visar att världen går miste om 16 miljoner ton fisk och skaldjur varje år på grund av överfiske. Det skulle räcka … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment