Inbjudan till dialogmöte 7 december

Bifogat finner du inbjudan till ett dialogmöte som Länsstyrelsen i Gotlands län önskar ha med er som bedriver yrkesfiske i området norr om Östergarnslandet och/eller har sin bas i Herrvik.

Du är välkommen att vidarebefordra inbjudan till personer som du tror berörs av detta utöver dig själv.

Dialogmötet är bokat till den 7 december 2021 kl. 18:30 i Östergarns Bygdegård.

Kaffe och smörgås bjuder Länsstyrelsen på.

Hör gärna av dig till mig om du har för avsikt att delta på mötet.

Med vänlig hälsning,

Alexandra Colbing

Marinbiolog/Handläggare Kust- och havsmiljöfrågor

Miljö- och vattenenheten

Länsstyrelsen i Gotlands län

621 85 Visby

Telefonnummer: 010-223 94 03

Mobilnummer: 072-239 17 60

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s