Monthly Archives: December 2021

Fiskguide Gotland Slutrapporterad!

Hushållningssällskapets projekt “Fiskguide Gotland” har nu slutrapporterats till Jordbruksverket.Här kan du läsa en sammanfattning av projektet med de analysrapporter som färdigställt inom projektet och som skickats in till Jordbruksverket. I länkarna i rapporten hänvisas till de händelser under projekttiden som … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Skydd söks för Ostkustströmming

Strömmingen idag är noga kontrollerad. Första dagen med konsumtionsfiske i Ronehamn så kontrollerades fångsten av SLU. Biologisk kontroll. Sedan så gjordes stickprovskontroller av Havs och Vattenmyndigheten för att se att fångsten vi uppgav var rätt. Dagen efter kontrollerades båten av … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment