Skydd söks för Ostkustströmming

Strömmingen idag är noga kontrollerad. Första dagen med konsumtionsfiske i Ronehamn så kontrollerades fångsten av SLU. Biologisk kontroll. Sedan så gjordes stickprovskontroller av Havs och Vattenmyndigheten för att se att fångsten vi uppgav var rätt. Dagen efter kontrollerades båten av Livsmedelsverket för att se om vi höll hygien och kyla på fisken. Så man kan med gott samvete äta strömming från svenska fiskare.
Man försöker även stärka strömmingens status och benämna den Ostkustströmming. Strömming fiskad från Kristianopel i söder till Öregrund i norr och på Öarna Gotland och Öland. Man försöker få det skyddat som samlingsnamn.

Inom EU finns ett system för skyddade beteckningar för
livsmedel. Hans Naess, Matti Leino och Martin Ragnar blev för ett år sedan upphandlade
av Jordbruksverket för att hjälpa till att skriva ansökningar åt grupper av
producenter och vi mailades vid om detta i slutet av april. Sen gick det
väldigt fort då spelplanen snabbt ritades om. Det som hände var att
Livsmedelsverket, som är den myndighet som tar emot ansökningar om skydd,
fick för sig att införa en handläggningsavgift som skulle kunna komma att
uppgå till 100 000 kr per ansökan för alla ansökningar som lämnades in efter
1 juni. De hade kunnat ge upp där och då, men tycker att frågan om skyddade
livsmedel är alltför viktig, så de jobbade hårt med de kontakter de hade
etablerat och fick på den vägen in 13 ansökningar före 1 juni.

En av dessa ansökningar
rör strömming fångad i svenskt vatten från Kristianopel i söder till
Öregrund i norr inklusive sådan strömming som fångats runt Öland och
Gotland, s.k. Ostkustströmming.

En annan ansökan rör strömming fångad från
Gävle och till Haparanda, s.k. Norrlandsströmming. Den formellt sökande
föreningen för Ostkustströmming är Stockholms Läns fiskareförbund, vars
sekreterare är Anders Jansson (fiskare på Björkö i Haninge) .

Det är givetvis så att ni när vi fångar och säljer strömming idag görs det just
under namnet “strömming”. Vår bedömning är dock att “strömming” skulle
betraktas som ett generiskt namn och därmed inte gå att skydda i
EU-systemet. Därför delades strömmingen upp i dels
“Norrlandsströmming” (som använts som ett handelsnamn under 1900-talet) och
dels i “Ostkustströmming”, som man om man söker på namnet i digitaliserade
svenska dagstidningar faktiskt träffar på om än det inte använts i någon
större omfattning historiskt.

Detta har nu också Livsmedelsverket påpekat
och de önskar se att namnet de facto används idag. Detta skydd kommer säkert att ha värde för oss på Gotland då vi också får ytterligare ett argument att värna strömmingen. Det är
ju trots allt betydligt svårare för politiker att inte bry sig om ett
livsmedel med samma höga status som Kalix löjrom än om det som kanske ibland
betraktats som en skräpfisk lämplig för djurfoder.

I vågskålen ligger alltså
en framtid med ett högre värde och en bättre definierad strömming som
verkligen är färsk. Priset är att börja använda namnet “Ostkustströmming”
för denna produkt.

Ostkustströmming kan snart få en SUB, skyddad ursprungsbeteckning och märket kan användas på produkter tillverkade av just Ostkustströmming framöver.
Den som lever får se.
Om det blir verklighet ser märket ut såhär

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s