Landsbygdsnätverket informerar om fisket i Sverige

Aktuellt för fisk och fiske 2022

Ett kunskapsstöd till restaurangchefer, kostchefer, offentliga upphandlare av mat
och den intresserade konsumenten.

Fisk och annan sjömat är bra och klimatsmart mat. Ur många synpunkter behöver vi äta mer sjömat men samtidigt har vissa fiskbestånd problem och globalt sett är inte alla fisken eller vattenbruk så hållbara som vi skulle önska.

Landsbygdsnätverkets tematiska grupp för fiske och vattenbruk vill här försöka ge lättillgänglig information till ansvariga för inköp och upphandling av livsmedel och till en intresserad allmänhet, för att kunna göra ännu bättre medvetna val av sjömat.

Eftersom både mänsklig aktivitet och biologiska sammanhang är i ständig förändring har vi ambitionen att regelbundet uppdatera denna information. I den tredje upplagan (maj 2022) har det bland annat tillkommit information om torskfiskestoppet i Östersjön och tankar om livsmedelsförsörjning, som väckts av corona-pandemin 2020.

Regelverk för fiske på EU-nivå och nationell nivå ändrar sig ständigt. På Havs- och vattenmyndighetens webbsidaLänk till annan webbplats. uppdateras information om regelverket kontinuerligt.

Innehållsförteckning

Varje kapitel kan läsas fristående beroende på vilket område du vill fördjupa dig i.

Kapitel 1.

Kapitel 1: Det svenska yrkesfisket levererar färsk fisk från hav och sjö

Hur går det svenska yrkesfisket till? Vilka arter fångas och i vilka mängder? Hur regleras det så att det bedrivs på ett hållbart sätt? Vilka kostrekommendationer finns?

Kapitel 2.

Kapitel 2: Svenskt vattenbruk

Vad är vattenbruk och hur ser den svenska produktionen ut? Kan fiskodling göras på ett hållbart sätt? Hur är det egentligen med foderfisket? Kan man odla annat än lax?

Kapitel 3.

Kapitel 3: Hur mycket får man fiska?

Hur går det till när man undersöker fiskbeståndens storlek? Vem bestämmer över fiskekvoterna? Vad är ICES och hur bidrar deras arbete till hållbara fiskekvoter?

Kapitel 4.

Kapitel 4: Från fångst till konsument – så säkras fiskens kvalitet

Hur hamnar fisken hos konsumenten? Vem gör vad i leverantörskedjan? Hur arbetar man för att bibehålla kvalitén genom alla led?

Kapitel 5.

Kapitel 5: Märkning och certifiering för sjömat

Vilka olika märkningar, certifieringar och listor finns det som ger konsumentinformation om fisk, skaldjur med mera? Vilka kriterier bygger de på? Vad skiljer dem åt?

Kapitel 6.

Kapitel 6: Vägledning för upphandling av fisk
och skaldjur

Vad finns det för stöd vid framtagandet av upphandlingsdokument vid upphandling av fisk och skaldjur? Vilka produkter omfattas av kriterierna? Vilka produkter finns det tekniska specifikationer och/eller kontraktsvillkor för?

Ansvarig utgivare: Landsbygdsnätverkets tematiska grupp för fiske och vattenbruk

Första upplagan utgiven sep 2019. Andra upplagan utgiven okt 2020. Tredje upplagan utgiven maj 2022.

De ursprungliga texterna har arbetats fram i ett samarbete mellan Ilona Miglavs, Aquadeli.se, och Landsbygdsnätverkets tematiska arbetsgrupp för fiske och vattenbruk.

Här kan du söka information om fisket i Sverige, regler, spårbarhet, fiskekvoter, förbud mm

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s