Author Archives: riinoo

Redovisning av Fiskprojekt 23 januari 2023

INBJUDAN Slutredovisning av Hushållningssällskapets Fiskprojekt- Fisk från Gotland-kan man äta sånt? måndagen den 23 januari 2023 i Halla Bygdegårdstart kl 10.30 m fika11- ca 13 Redovisningar av projekt och analysresultat toxiner i Fisk från Gotland, framtida möjligheter inom fiskesektorn samt … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

EU lyfter gotländsk satsning på småskalig och hållbar fiskerinäring

december 2, 2022/0 Kommentarer/i Aktuellt /av Leader Gute Kansli – Det är otroligt roligt att vi på detta sätt får uppmärksamhet och erkännande från EU och DG Mare, säger Johannes Klingvall, ordförande i Gutefisk. Här serverar han Id-burgare på Fiskens Dag som ägde … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Estniska fiskeområden besökte Gotland

Gotland förärades med besök från två fiskeområden i Estland, Ida-Virumaa, som gränsar till Finska viken samt Peipsi-området, den stora insjön som gränsar till Ryssland och är ca en 5-del större än hela Gotland!Tre dagar ägnades åt Gotland och villkoren för … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Skördefestival på Gotland Grönt Centrum tillbaka!

Lördag 3 och söndag 4 september 2022 brakade det loss på Gotlands Skördefestival på Grönt Centrum i Roma!ALLA VAR DÄR! Vi från projektet “Analysera Mera” var där och bjöd på smakprover av idburgare och pratade analys resultat, hur mycket man … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Landsbygdsnätverket informerar om fisket i Sverige

Aktuellt för fisk och fiske 2022 Ett kunskapsstöd till restaurangchefer, kostchefer, offentliga upphandlare av matoch den intresserade konsumenten. Fisk och annan sjömat är bra och klimatsmart mat. Ur många synpunkter behöver vi äta mer sjömat men samtidigt har vissa fiskbestånd … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Fiskens Dag i Ronehamn 2022!

Fiskens Dag i Ronehamn blev äntligen genomförd lördagen den 21 maj 2022!Trots att dagen gav oss över 10 mm regn besöktes Ronehamn och aktiviteterna på Fiskens Dag med över 1000 personer, som fick provsmaka fisk, titta på olika fiskarter, prova … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Fiskens Dag återkommer 21 maj kl 10-17 i Ronehamn!

Fiskens Dag kommer att genomföras i Ronehamns hamn lördagen den 21 maj kl 10-17 Se annonsen här som var införd i GT GA Helagotland lördagen den 26 mars. Vill du boka plats som utställare kan du använda denna blankett och … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Dax för brax och id och annan skräpfisk

Braxenburgare i stället för biogas – det blir verklighet om fiskare, forskare och matexperter får som de vill med projektet Dags för brax. Den forna delikatessfisken braxen betraktas i dag som skräpfisk och vållar dessutom problem i våra insjöar. Med … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Fiskguide Gotland Slutrapporterad!

Hushållningssällskapets projekt “Fiskguide Gotland” har nu slutrapporterats till Jordbruksverket.Här kan du läsa en sammanfattning av projektet med de analysrapporter som färdigställt inom projektet och som skickats in till Jordbruksverket. I länkarna i rapporten hänvisas till de händelser under projekttiden som … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Skydd söks för Ostkustströmming

Strömmingen idag är noga kontrollerad. Första dagen med konsumtionsfiske i Ronehamn så kontrollerades fångsten av SLU. Biologisk kontroll. Sedan så gjordes stickprovskontroller av Havs och Vattenmyndigheten för att se att fångsten vi uppgav var rätt. Dagen efter kontrollerades båten av … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment