Program 2022

logga fiskens dag 02

PROGRAM
Fiskens Dag lördagen den 21 maj 2022 kl 10-17 i Ronehamns hamnomåde (karta)

kl 10.00 Fiskens Dag öppnar
kl 11-17 Utställare och aktiviteter enligt karta utomhus och inomhus
kl 17.00 stänger Fiskens Dag