Utställare 2022

logga fiskens dag 02

UTSTÄLLARE OCH AKTIVITETER
Inomhus och utomhus

Hushållningssällskapet
Länsstyrelsen
LeaderGute
Fyrtillsyn Gotland
Blått Centrum
Blå Mat
RUAB Rone Utv AB
Sweden Pelagic
Gutefisk
Gotlands Husbehovsfiskare
Ronehamns Båtklubb
RONE GOIK
Rone Jaksällskap

Aktiviteter
Bekanta dig med alla våra svenska fiskarter!
Ostkustfisk, västkustfisk, odlad fisk….
Prova fiska näbbgädda
Båtturer med “Anne-Rita”
Besök ett fiskefartyg

Prisutdelningar
Underhållning

mm