Utställare 2020

logga fiskens dag 02

UTSTÄLLARE OCH AKTIVITETER
Inomhus och utomhus

Hushållningssällskapet
Länsstyrelsen
Landsbygdsnätverket
LeaderGute
Fyrtillsyn Gotland
Blått Centrum
RUAB Rone Utv AB
Scandic Pelagic
Gutefisk
Sportfiskarna
Gotlands Husbehovsfiskare

Sjöräddningen
Sjövärnskåren
Jägarförbundet
Ronehamns Båtklubb
RONE GOIK

Aktiviteter
Bekanta dig med alla våra svenska fiskarter!
Ostkustfisk, västkustfisk, odlad fisk….
Prova fiska näbbgädda
Båtturer med “Anne-Rita”
Besök ett fiskefartyg
Fiske för barn och ungdomar
Besök andra fartyg tex Sjövärnskåren, Sjöräddningen

Prova på tunnvarpa

mm

Tillbaka till Fiskens Dag