Projekt

 

Provrökta flundror_resize cut
Foto Allan Pettersson

Projekt 2022

Analysera Mera- Gotländsk Fisk jnr 2022-450
Projekttid 4 februari 2022  tom 5 januari 2023
Projektägare Hushållningssällskapet Gotland
Projektledare Riina Noodapera

Projektmål
genomföra och sammanställa analyser av PCB, Dioxin, kvicksilver o råfetthalt hos ett antal lokalt fångade fiskarter
kompetensutveckla relevanta målgrupper och aktörer
presentera och tillgängliggöra ett populariserat kommunikationsmaterial vid festivaler och slutseminarier

( Fiskens Dag 21 maj, Almedalsveckan, Östersjödagarna, Skördefestivalen mm samt via hemsida)

Liggande bild fiskprojekt loggor beskuren

Projekt 2019-2020
Hushållningssällskapet Gotland har erhållit medel från LeaderGute avseende två projekt för utveckling av det småskaliga fisket på Gotland enligt beslut 13 mars 2019.
1. Nätverkande Näbbgäddor beslutad av Jordbruksverket juli 2019, Slutrapportering 2022 09 30
2. Fiskguide Gotland är beslutad av Jordbruksverket i juni 2019, Slutrapporterad 2021 12 26

sammanfattning-m-bilagor-analyser-proj-2019-599Ladda ner
Sammanfattningar av de båda projektet finns längst ned på sidan.

Projekten redovisas löpande på bloggen fiskmatgotland.wordpress.com under “hem” med referat från de aktiviteter som genomförs.

På HS hemsida
Nätverkande Näbbgäddor

Fiskguide Gotland

Liggande bild fiskprojekt loggor beskuren

 

Projekt 2017-2019

Hushållningssällskapet Gotland har erhållit medel från LeaderGute avseende två projekt för utveckling av det småskaliga fisket på Gotland.
1. Fasta fiskeredskap utvecklar småskaligt fiske på Gotland
2. Produktutveckling-marknadsföring Gotländsk fisk
Båda projekten är även beviljade av Jordbruksverket.
Eftersom handläggningen på Jordbruksverket har dragit ut på tiden blir genomförandet något förskjutet.
Båda projekten redovisas löpande på bloggen fiskmatgotland.wordpress.com under “hem” med referat från de aktiviteter som genomförs.

länk till EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling.

Projekt Produktutveckling- marknadsföring Gotländsk fisk är slutrapporterad.
Här läser du slutrapporten. Övriga dokument finns på fiskmatsbloggen att hämta.
Slutrapport inskickad e-tjänst SJV

Projekt Fasta fiskeredskap utvecklar småskaligt fiske på Gotland är avslutat. Här hittar du olika rapporter
Projekt Fasta fiskeredskap sammanfattning slutseminarium 25 mars där en sammanfattning av studieresan till Österbotten finns med

Slutrapport Fasta fiskeredskap maj 2018

Arrende av fiskevatten, sammanställning, problem och slutsatser

Arrende av fiskevatten ppt Stig 

Arrendeavtalsmall Yrkesfiske 

PP bilder Arrende av fiskevatten Stig P 

Projekt Säl och skarv – Pp Herrvik 20180326 Åhörarbilder 

Studieresa till Österbotten alla Arons PP bilder

Slutseminarium fasta redskap 25.3.2018 Gotlands fiske Rolf Gydemo 1

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tidigare genomförda projekt

Projekt 2014
Gotländsk Fisk nya produkter- Nya Marknader startade vid årsskiftet med finansiering från Fiskeområde Gotland och Region Gotland.
Projektledare Riina Noodapera, Hushållningssällskapet och Allan Pettersson, Husbehovsfiskarna.
Läs mer på “hem” om projektet och dess aktiviteter.
Slutrapporterna hittar du här:
Fisk slutrapport del 1
Fisk slutrapport del 2 Alger
Slutrapport Fisk del 1 och 2 sammansl.

Projekt 2013-2014
FiskLeader- ett miniprojekt för att komma ut med Idburgaren till butik och konsument. Beviljades vid årsskiftet och startades i februari. Läs mer på “hem” om detta.
Id burgaren deltog i Minimässa för storhushåll, restaurang och butik på Lövsta den 12 maj med Tomas Lundgren. En konsumentförpackning är under framtagande för idburgaren.
Läs här slutrapporten Fiskleaderprojektet rapport

Projekt 2013
Hushållningssällskapet har erhållit projektmedel från Jordbruksverkets Matlandet/fiskmedel samt från FOG/Fiskeområde Gotland för att jobba med att lyfta fram fisken och fiskets roll på Gotland under året. “Fingermat av Fisk”.
Kontakter i projektet:
Projektledare Riina Noodapera kontakt riina.noodapera@hush.se; tel 070 775 76 30
Malena Bendelin 070-241 00 97, bendelin.malena@gmail.com
Planering av aktiviteter, kontakt med fiskare mm
Gunnel Edman-Blom 010-22 392 19, gunnel.edman-blom@lansstyrelsen.se

Nedan dokument rörande projektet “fingermat av fisk-en del av Matlandet Gotland”

Projektbeskrivning

Inbjudan till medverkan i projektet

Inbjudan startmöte 6 mars
Inbjudan produktutvecklingsaktivitet 23 april

Länk till Matnyheter i Matlandet

Rapporter
Minirökeri för fisk
Minirökeri slutdokument web

SLUTRAPPORT Fingermat av fisk

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s