Monthly Archives: December 2016

Dags att utveckla fiskenäringen på Gotland

Under hösten har tre projekt lämnats in till LeaderGute avseende utveckling av fiskerinäringen på Gotland från Hushållningssällskapet. Dessa tas upp på LAG möte den 7 februari 2017. Till dess får vi ha tålamod och vänta. Blir det positivt där så … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment