Monthly Archives: February 2017

Vattenbruk även i Slite-en möjlighet

Inslaget presenterades 16 februari i Radio Gotland. Slites utvecklingsbolag beviljades nyligen 320 000 kronor i stöd från Leader Gute, för att undersöka möjligheten att bygga ett recirkulerande vattenbruk i Slite. Ännu återstår klartecken från Jordbruksverket, men idén bygger på att … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Mer fiskprojekt på gång

  Hushållningssällskapet Gotland har erhållit positivt besked från LeaderGute avseende två projekt för utveckling av det småskaliga fisket på Gotland. Det småskaliga kustfisket på Gotland har under lång tid varit på tillbakagång, bland annat på grund av den ökade sälstammen … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment