Monthly Archives: March 2015

Nya regler för fiskelicenser kan öka antalet fiskare

Nya regler för fiskelicenser kan öka möjligheter för fiske som bisyssla eller en del av diversifieringen i jordbruket. Det öppnar möjlighet för ett “blandyrke” där man kan kombinera fiske med exempelvis jordbruk- eller skogsnäring.Reglerna omfattar en ny fiskelicens för havsfiske … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment