Fiskens Dag återkommer 21 maj kl 10-17 i Ronehamn!

Fiskens Dag kommer att genomföras i Ronehamns hamn lördagen den 21 maj kl 10-17

Se annonsen här som var införd i GT GA Helagotland lördagen den 26 mars.

Vill du boka plats som utställare kan du använda denna blankett och skicka in din intresseanmälan till Riina Noodapera på Hushållningssällskapet
den hittar du här:
https://fiskensdaggotland.se/for-utstallare/Posted in Uncategorized | Leave a comment

Dax för brax och id och annan skräpfisk

Braxenburgare i stället för biogas – det blir verklighet om fiskare, forskare och matexperter får som de vill med projektet Dags för brax. Den forna delikatessfisken braxen betraktas i dag som skräpfisk och vållar dessutom problem i våra insjöar. Med projektet och en specialgjord kokbok har nu braxen börjat sin bana mot tallriken.

Braxen ansågs förr vara en delikatess. I dag ses den som skräpfisk – en bifångst som antingen slängs tillbaka i vattnet eller reduktionsfiskas och blir biogas.

Beståndet av braxen växer i flera av landets sjöar, vilket leder till ett grumligare vatten och minskad biologisk mångfald. Sedan några år tillbaka bedriver Biosfärkontoret i Kristianstad reduktionsfiske i Råbelövssjön och Oppmannasjön för att få ett klarare vatten och en bättre biologisk balans. Sammanlagt ska närmare 400 ton fiskas upp och gå till biogasproduktion. Detta vill projektet Dags för brax ändra på. Projektets syfte är att utforska braxen som proteinkälla, inspirera till förädling och undersöka möjligheterna för braxen att få tillbaka sin status som matfisk.

Projektet startades 2020 av Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, Gastronomiprogrammet vid Högskolan Kristianstad samt Krinova Incubator & Science Park. Under projektets gång har lokala kockar och studenter på högskolans gastronomiprogram involverats för att skapa olika rätter baserade på braxenråvara och fiskens smak och karaktär har kartlagts med hjälp av en sensorisk test.

”De förvandlade den relativt besvärliga och beniga fisken till mycket välkomponerade och innovativa rätter som lyfte fisken till en helt ny nivå. Vi fokuserade på tre koncept: street food, offentligt kök och fine dining, allt för att undersöka braxens användningsområden och potentiella marknader. Recepten finns nu i vår nya kokbok med allt från enkel tacobraxen med ärtguacamole till mer avancerade braxqueneller”, säger Viktoria Olsson, universitetslektor i mat- och måltidsvetenskap.

Projektet har succesivt utvecklats till ett brett samarbete, där lokala, nationella och internationella aktörer har deltagit. Genom samarbeten med restaurangbranschen, street food-entreprenörer, storkök, fiskare och andra aktörer hoppas projektet stärka braxens lokala och miljövänliga värden, hitta tillagningsmetoder och nya smaker och knyta ihop braxenkedjan – från reduktionsfiske till matbord.

Det långsiktiga målet är att skapa en marknad som efterfrågar lokalt fångad fisk, som underlag för ett hållbart fiske på andra arter än de som konsumeras idag.

En bok om braxen som matfisk och recept kan laddas ner här

Braxentaco
Braxenbullar
Braxqueneller

Dags för braxFiskKrinova

Här på Gotland jobbar vi med id, som är en brackvattenfisk och lika bra att använda till olika färsrätter1

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Fiskguide Gotland Slutrapporterad!

Hushållningssällskapets projekt “Fiskguide Gotland” har nu slutrapporterats till Jordbruksverket.
Här kan du läsa en sammanfattning av projektet med de analysrapporter som färdigställt inom projektet och som skickats in till Jordbruksverket.

I länkarna i rapporten hänvisas till de händelser under projekttiden som redovisats på denna websida.

Samtliga filmer och dokument som tagits fram hittar du oxå under rubriken filmer o foldrar under bilden i sidhuvudet, där finns även annat smått och gott att titta på.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Skydd söks för Ostkustströmming

Strömmingen idag är noga kontrollerad. Första dagen med konsumtionsfiske i Ronehamn så kontrollerades fångsten av SLU. Biologisk kontroll. Sedan så gjordes stickprovskontroller av Havs och Vattenmyndigheten för att se att fångsten vi uppgav var rätt. Dagen efter kontrollerades båten av Livsmedelsverket för att se om vi höll hygien och kyla på fisken. Så man kan med gott samvete äta strömming från svenska fiskare.
Man försöker även stärka strömmingens status och benämna den Ostkustströmming. Strömming fiskad från Kristianopel i söder till Öregrund i norr och på Öarna Gotland och Öland. Man försöker få det skyddat som samlingsnamn.

Inom EU finns ett system för skyddade beteckningar för
livsmedel. Hans Naess, Matti Leino och Martin Ragnar blev för ett år sedan upphandlade
av Jordbruksverket för att hjälpa till att skriva ansökningar åt grupper av
producenter och vi mailades vid om detta i slutet av april. Sen gick det
väldigt fort då spelplanen snabbt ritades om. Det som hände var att
Livsmedelsverket, som är den myndighet som tar emot ansökningar om skydd,
fick för sig att införa en handläggningsavgift som skulle kunna komma att
uppgå till 100 000 kr per ansökan för alla ansökningar som lämnades in efter
1 juni. De hade kunnat ge upp där och då, men tycker att frågan om skyddade
livsmedel är alltför viktig, så de jobbade hårt med de kontakter de hade
etablerat och fick på den vägen in 13 ansökningar före 1 juni.

En av dessa ansökningar
rör strömming fångad i svenskt vatten från Kristianopel i söder till
Öregrund i norr inklusive sådan strömming som fångats runt Öland och
Gotland, s.k. Ostkustströmming.

En annan ansökan rör strömming fångad från
Gävle och till Haparanda, s.k. Norrlandsströmming. Den formellt sökande
föreningen för Ostkustströmming är Stockholms Läns fiskareförbund, vars
sekreterare är Anders Jansson (fiskare på Björkö i Haninge) .

Det är givetvis så att ni när vi fångar och säljer strömming idag görs det just
under namnet “strömming”. Vår bedömning är dock att “strömming” skulle
betraktas som ett generiskt namn och därmed inte gå att skydda i
EU-systemet. Därför delades strömmingen upp i dels
“Norrlandsströmming” (som använts som ett handelsnamn under 1900-talet) och
dels i “Ostkustströmming”, som man om man söker på namnet i digitaliserade
svenska dagstidningar faktiskt träffar på om än det inte använts i någon
större omfattning historiskt.

Detta har nu också Livsmedelsverket påpekat
och de önskar se att namnet de facto används idag. Detta skydd kommer säkert att ha värde för oss på Gotland då vi också får ytterligare ett argument att värna strömmingen. Det är
ju trots allt betydligt svårare för politiker att inte bry sig om ett
livsmedel med samma höga status som Kalix löjrom än om det som kanske ibland
betraktats som en skräpfisk lämplig för djurfoder.

I vågskålen ligger alltså
en framtid med ett högre värde och en bättre definierad strömming som
verkligen är färsk. Priset är att börja använda namnet “Ostkustströmming”
för denna produkt.

Ostkustströmming kan snart få en SUB, skyddad ursprungsbeteckning och märket kan användas på produkter tillverkade av just Ostkustströmming framöver.
Den som lever får se.
Om det blir verklighet ser märket ut såhär

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Inbjudan till dialogmöte 7 december

Bifogat finner du inbjudan till ett dialogmöte som Länsstyrelsen i Gotlands län önskar ha med er som bedriver yrkesfiske i området norr om Östergarnslandet och/eller har sin bas i Herrvik.

Du är välkommen att vidarebefordra inbjudan till personer som du tror berörs av detta utöver dig själv.

Dialogmötet är bokat till den 7 december 2021 kl. 18:30 i Östergarns Bygdegård.

Kaffe och smörgås bjuder Länsstyrelsen på.

Hör gärna av dig till mig om du har för avsikt att delta på mötet.

Med vänlig hälsning,

Alexandra Colbing

Marinbiolog/Handläggare Kust- och havsmiljöfrågor

Miljö- och vattenenheten

Länsstyrelsen i Gotlands län

621 85 Visby

Telefonnummer: 010-223 94 03

Mobilnummer: 072-239 17 60

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gotländska fiskare prisade av Kålrotsakademin!

Gutefisk tilldelas Kålrotsakademiens Stora pris 2021

I samband med en ceremoni på restaurang Rutabaga på Grand Hotel i Stockholm kvällen den 25 oktober fick Gutefisk ekonomisk förening, representerad av Riina Noodapera, ta emot Kålrotsakademiens Stora pris 2021.

Prismotiveringen löd: ”för att med en självklarutgångspunkt i det hållbart närfångade visa vägar mot framtiden för allt från hel färsk fisk till filé och färdiga produkter”.

“Det känns både ärofyllt och kul att få denna uppmärksamhet som priset innebär. Det ger kraft och energi åt oss att fortsätta med det dagliga arbetet med att synliggöra fiskets betydelse på Gotland”, säger Riina Noodapera.

Kålrotsakademiens preses, Ann-Helen Meyer von Bremen kommenterar valet av pristagaremed att “Det småskaliga kustnära fisket befinner sig i en mycket svår situation. Det är därför väldigt positivt med initiativ som Gutefisk, inte enbart för fisket i sig utan även för oss konsumenter som får ta del av en större mångfald.

“Kålrotsakademiens Stora pris utgörs av en vacker skulptur av toppen på en kålrot utförd i keramik, signerad krukmakaren Anna Lindell med en tillhörande fot i rustik ek. Samt ett diplom och den ära och strålglans som följer av att bli offentligt uppmärksammad och hyllad för något viktigt och bra man gjort.

Kålrotsakademien är en ideell förening som verkar för att värna den svenska matens kulturarv. Kålroten är en välgenomtänkt symbol för verksamheten då den är en av få kulturväxter som har sitt biologiska ursprung i Sverige.

I akademien samlas praktiker, forskare och skribenter -totalt 18 ledamöter. Årligen antas ett särskilt tema som man arbetar särskilt aktivt med. För2021 är detta Fisk. Varje år delar akademien också ut sitt Stora pris till en person eller organisation som gjort något viktigt och berömvärt med bäring på temat.Tidigare pristagare har varit Warbro Kvarn, Skillinge Krusbärsfestival, Föreningen Sesam,Institutionen för Språk och Folkminnen samt Hannu Ahokas.

För mer information:
http://xn--klrotsakademien-hlb.se/

Hans Naess, kommunikatör Kålrotsakademien, hans.naess@agroax.se, på Gotland kan mer info delas av undertecknadRiina Noodapera riina.noodapera@hushallningssallskapet el tel070 775 76 30
Hur överlämnandet går till på Gotland återkommer vi till.

Kålrotspriset 2021
Diplomet
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Mer begränsningar för strömmingsfisket runt Gotland

  • De gotländska fiskarna kommer att förlora nästan hälften av sin inkomst i och med det nya strängare kvotsystemet för fiske i Östersjön.
  • I värsta fall kommer fiskfabriken i Ronehamn att tvingas varsla de två anställda som är kvar idag, säger fiskaren Roland Pettersson, styrelseledamot i bolaget Sweden Pelagic Gotland AB som driver fabriken.
  • “Det är stor risk att vi tvingas säga upp dem och det är jättetråkigt.”

https://sverigesradio.se/artikel/fiskfabriken-i-ronehamn-kan-tvingas-varsla-sina-anstallda?fbclid=IwAR092DlpXyKwS9qWScEW6pq-c1y6kKcxMREkckrlwFN60OZWSHrZX4P7s24

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Säl och skarv rapporten färdig

Flera Leaderområden i Sverige har gått ihop och gjort en studie av hur fisket påverkats av Säl och Skarv i kustområdena längs Sveriges kuster.

Läs rapporten här
Säl, skav och småskaligt fiske i Östersjön

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Dags för näbbgäddefiske!

Sportfiskarna bjuder in till ungdomsaktiviteter prova på fiska näbbgädda!
Vet du inte vad du ska göra med den så finns recept på fiskmatgotland.wordpress.com

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Skarpsill i rökt form åter på Gotland

Skarpsill fångad utanför Gotlands kust har levererats till Lettland en längre tid för processning till “Sprat” som kan användas på många roliga sätt i matlagningen.

Här är några tips

Vacker mat.
Pankopanerad friterad rökt skarpsill i olja, fyllda vaktelägg, lardo/rökt späck, rökt yoghurt, sallad på strimlad rödbeta och morot, laxrom mm ärtskum, ärtskott andra små gröna bladskott

Gör såhär:
koka vaktelägg eller vanliga små hönsägg tills de är lagom hårda.

Förbered rökt späck i tunna skivor(tex av rökt fläsk) och ost med tryffel i tunna skivor. Lägg på ett fat så de går att rulla ihop.

Strimla morot och rödbeta i tunna strimlor, förbered små bladskott av ärta eller plocksallad till garnering. Mixa olja och rikligt med dill till skum och blanda även äggulor med majonnäs, som återfylls i äggen.
Lägg upp vackert på ett fat och garnera med löj- eller laxrom.

Dubbelpanera de avrunna spraten med mjöl, uppvispat ägg och panko. Fritera tills gyllenbruna. Toppa uppläggningen med dessa.

Ät med något gott bröd till och ett glas svalt öl av valfri sort.

Du behöver
1 ask sprat

Till degen
175 gr mjöl
1/3 tsk bakpulver
25 ml vatten
4 ägg
2 msk honung
salt   Dillmajo
100 gr majonnäs
25 gram dill   Du kan göra smeten på 1 ägg om du vill fritera färre fiskar

50 gram mjöl
1 knivsudd bakpulver
6 ml vatten
1 ägg uppvispat
0,5 msk honung
salt

Gör såhär
1. Väg upp alla ingredienser till degen och vispa till en jämn smet. Låt stå övertäckt 30 minuter. 2. Låt spratten rinna av 3. Häll olja i en panna och hetta upp till 180 grader. Testa om det är tillräckligt varmt, det får ej ryka.
4. Doppa spraten en och en i smeten så de blir helt täckta. Koka dem i oljan tills gyllene. 5. Blanda majonnäs och dill och mixa till en jämn sås 6. Serveras tillsammans med dillmajon.

 Smörgås med ”sprat”/rökt skarpsill i rapsolja

Du behöver
brödskivor av typ ciabatta/baguetteeller danskt rågbröd
salladsblad
kokt ägg
majonnäs
creme fraiche
senap
sprat
marinerad gurka

Skär brödet i skivor. Bred smör på det och lägg på ett salladsblad. Mosa det kokta ägget och blanda med majonnäs, creme fraiche och senap tills det blir en smidig röra. Bred detta på brödet. Lägg på 1-3 sprat och marinerad gurka i stavar.

Garnera med några miniblad av sallad eller annat grönt.

Varma smörgåsar/munsbitar med ost och rökt skarpsill i rapsolja

Du behöver
ljust bröd
smör
sprat
riven ost
blad till garnering

Sätt ugnen på 200 grader. Skär brödet i skivor och bred på smör. Lägg på några sprat bredvid varandra med litet mellanrum. Strö på riven ost och sätt dem i ugnen tills osten smält. Ta ut dem och skär brödet i stavar/halvor och servera. Garnera med några lökringar och gröna blad typ ruccola.Posted in Uncategorized | Leave a comment