Skördefestival på Gotland Grönt Centrum tillbaka!

Lördag 3 och söndag 4 september 2022 brakade det loss på Gotlands Skördefestival på Grönt Centrum i Roma!
ALLA VAR DÄR!

Vi från projektet “Analysera Mera” var där och bjöd på smakprover av idburgare och pratade analys resultat, hur mycket man enligt Livsmedelsverkets rekommendationer kan äta av fiskar fångade i Östersjön.
Vi har från Hushållningssällskapets sida lämnat in analyser 2019, 2020, 2021 och 2022 som visar på ytterst små mängder toxiska ämnen i fisk. Ju magrare fisk desto mindre toxiska ämnen har spårats.

Livsmedelsverket rekommenderar alla att äta mer fisk upp till två-tre gånger per vecka!

I vår nya Fiskguide Gotland berättar vi vilka fiskar som finns runt Gotland och hur man hanterar dem, kommer med tillagningstips och annan bra-ha-kunskap.
Web versionen hittar du här:

fiskbroschyr 2020 web

den finns även på engelska
fiskbroschyr-2020-engelska-lagLadda ner

se bilder från Skördefestivalen här


Posted in Uncategorized | Leave a comment

Landsbygdsnätverket informerar om fisket i Sverige

Aktuellt för fisk och fiske 2022

Ett kunskapsstöd till restaurangchefer, kostchefer, offentliga upphandlare av mat
och den intresserade konsumenten.

Fisk och annan sjömat är bra och klimatsmart mat. Ur många synpunkter behöver vi äta mer sjömat men samtidigt har vissa fiskbestånd problem och globalt sett är inte alla fisken eller vattenbruk så hållbara som vi skulle önska.

Landsbygdsnätverkets tematiska grupp för fiske och vattenbruk vill här försöka ge lättillgänglig information till ansvariga för inköp och upphandling av livsmedel och till en intresserad allmänhet, för att kunna göra ännu bättre medvetna val av sjömat.

Eftersom både mänsklig aktivitet och biologiska sammanhang är i ständig förändring har vi ambitionen att regelbundet uppdatera denna information. I den tredje upplagan (maj 2022) har det bland annat tillkommit information om torskfiskestoppet i Östersjön och tankar om livsmedelsförsörjning, som väckts av corona-pandemin 2020.

Regelverk för fiske på EU-nivå och nationell nivå ändrar sig ständigt. På Havs- och vattenmyndighetens webbsidaLänk till annan webbplats. uppdateras information om regelverket kontinuerligt.

Innehållsförteckning

Varje kapitel kan läsas fristående beroende på vilket område du vill fördjupa dig i.

Kapitel 1.

Kapitel 1: Det svenska yrkesfisket levererar färsk fisk från hav och sjö

Hur går det svenska yrkesfisket till? Vilka arter fångas och i vilka mängder? Hur regleras det så att det bedrivs på ett hållbart sätt? Vilka kostrekommendationer finns?

Kapitel 2.

Kapitel 2: Svenskt vattenbruk

Vad är vattenbruk och hur ser den svenska produktionen ut? Kan fiskodling göras på ett hållbart sätt? Hur är det egentligen med foderfisket? Kan man odla annat än lax?

Kapitel 3.

Kapitel 3: Hur mycket får man fiska?

Hur går det till när man undersöker fiskbeståndens storlek? Vem bestämmer över fiskekvoterna? Vad är ICES och hur bidrar deras arbete till hållbara fiskekvoter?

Kapitel 4.

Kapitel 4: Från fångst till konsument – så säkras fiskens kvalitet

Hur hamnar fisken hos konsumenten? Vem gör vad i leverantörskedjan? Hur arbetar man för att bibehålla kvalitén genom alla led?

Kapitel 5.

Kapitel 5: Märkning och certifiering för sjömat

Vilka olika märkningar, certifieringar och listor finns det som ger konsumentinformation om fisk, skaldjur med mera? Vilka kriterier bygger de på? Vad skiljer dem åt?

Kapitel 6.

Kapitel 6: Vägledning för upphandling av fisk
och skaldjur

Vad finns det för stöd vid framtagandet av upphandlingsdokument vid upphandling av fisk och skaldjur? Vilka produkter omfattas av kriterierna? Vilka produkter finns det tekniska specifikationer och/eller kontraktsvillkor för?

Ansvarig utgivare: Landsbygdsnätverkets tematiska grupp för fiske och vattenbruk

Första upplagan utgiven sep 2019. Andra upplagan utgiven okt 2020. Tredje upplagan utgiven maj 2022.

De ursprungliga texterna har arbetats fram i ett samarbete mellan Ilona Miglavs, Aquadeli.se, och Landsbygdsnätverkets tematiska arbetsgrupp för fiske och vattenbruk.

Här kan du söka information om fisket i Sverige, regler, spårbarhet, fiskekvoter, förbud mm

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Fiskens Dag i Ronehamn 2022!

Fiskens Dag i Ronehamn blev äntligen genomförd lördagen den 21 maj 2022!
Trots att dagen gav oss över 10 mm regn besöktes Ronehamn och aktiviteterna på Fiskens Dag med över 1000 personer, som fick provsmaka fisk, titta på olika fiskarter, prova på att fiska Näbbgädda, åka på båttur med Anne Rita o Busse Nordin, köpa fisk och fiskmat och äta olika godsaker som Gutefiskarna levererade. Kaffe och korv fanns för dem som ville. Prisutdelning från Liljewalchska Fonden till Sjöräddningen och Kålrotsakademins pris till Gutefiskarna.

Ilona Miglavs från Hanssons Fisk/Aquadeli och Riina Från Hushållningssällskapet fixade smakprover på löpande band! Så även Hamra Fisk som berättade om sin Fiskodling inomhus i tank och bjöd på smakprover.

Läs här om det och mycket mer i Svensk Fisknäring

Näbbgäddefisket lockade många

båtturer med Anne Rita

Fyra båtturer med Anne Rita tog med ett 40-tal personer på havet för att känna sjöluften, en tredjedel av passagerarna var under 18 år! En familjeaktivitet!

Näbbgäddefisket, som pågick under hela dagen, utan vanlig krok men med silkeskrok, blev succé, 8 båtturer gick ut och ALLA fick fisk. Det var ju regnigt och kallt så det fick bli ganska korta turer men alla var nöjda. Gladast var nog en av de sista, en runt 10-årig grabb som fångat 2 stycken och pappan ingen! Cirka 25-30 åkte med och nästan hälften var under 18 år gamla, fin familj ungdomsaktivitet!

Det bådar gott för nästa fiskens Dag för den som vill arrangera den!

En vandring till Hus Fiskeläge guidades av Göran Winarve och visning av Fiskfabriken, som förser Baltikum med Skarpsill till konservindustrin visades ett par gånger under dagen.

Informationsbordet bemannades med bravur av Familjen Bringsarve som även administrerade tipspromenaden för stora och små, som lockade ett 100-tal deltagare, trots de svåra frågorna.Mot slutet av dagen delades priser ut till vinnarna och även fototävlingen på Instagram avgjordes.
GRATTIS alla vinnare och TACK alla som var med och jobbade!

Utan er alla hade det inte blivit någon Fiskens Dag.

Mat o kaffe o fisk med hem måste man ha på Fiskens Dag

Lite diverse bilder från det hela av Helena Ullmark Hushållningssällskapet, nedan bilder från Hus fiskeläge mm, kustbevakningen, grönklädda hemvärnare, fiskarkvinnornas utställning mm
Förresten så fick vi fyra intresserade som ville prova på sy i fiskskinn! Passar bra nu när Hantverket fått ett gårdshus i Visby som invigdes 21 maj!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Fiskens Dag återkommer 21 maj kl 10-17 i Ronehamn!

Fiskens Dag kommer att genomföras i Ronehamns hamn lördagen den 21 maj kl 10-17

Se annonsen här som var införd i GT GA Helagotland lördagen den 26 mars.

Vill du boka plats som utställare kan du använda denna blankett och skicka in din intresseanmälan till Riina Noodapera på Hushållningssällskapet
den hittar du här:
https://fiskensdaggotland.se/for-utstallare/Posted in Uncategorized | Leave a comment

Dax för brax och id och annan skräpfisk

Braxenburgare i stället för biogas – det blir verklighet om fiskare, forskare och matexperter får som de vill med projektet Dags för brax. Den forna delikatessfisken braxen betraktas i dag som skräpfisk och vållar dessutom problem i våra insjöar. Med projektet och en specialgjord kokbok har nu braxen börjat sin bana mot tallriken.

Braxen ansågs förr vara en delikatess. I dag ses den som skräpfisk – en bifångst som antingen slängs tillbaka i vattnet eller reduktionsfiskas och blir biogas.

Beståndet av braxen växer i flera av landets sjöar, vilket leder till ett grumligare vatten och minskad biologisk mångfald. Sedan några år tillbaka bedriver Biosfärkontoret i Kristianstad reduktionsfiske i Råbelövssjön och Oppmannasjön för att få ett klarare vatten och en bättre biologisk balans. Sammanlagt ska närmare 400 ton fiskas upp och gå till biogasproduktion. Detta vill projektet Dags för brax ändra på. Projektets syfte är att utforska braxen som proteinkälla, inspirera till förädling och undersöka möjligheterna för braxen att få tillbaka sin status som matfisk.

Projektet startades 2020 av Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, Gastronomiprogrammet vid Högskolan Kristianstad samt Krinova Incubator & Science Park. Under projektets gång har lokala kockar och studenter på högskolans gastronomiprogram involverats för att skapa olika rätter baserade på braxenråvara och fiskens smak och karaktär har kartlagts med hjälp av en sensorisk test.

”De förvandlade den relativt besvärliga och beniga fisken till mycket välkomponerade och innovativa rätter som lyfte fisken till en helt ny nivå. Vi fokuserade på tre koncept: street food, offentligt kök och fine dining, allt för att undersöka braxens användningsområden och potentiella marknader. Recepten finns nu i vår nya kokbok med allt från enkel tacobraxen med ärtguacamole till mer avancerade braxqueneller”, säger Viktoria Olsson, universitetslektor i mat- och måltidsvetenskap.

Projektet har succesivt utvecklats till ett brett samarbete, där lokala, nationella och internationella aktörer har deltagit. Genom samarbeten med restaurangbranschen, street food-entreprenörer, storkök, fiskare och andra aktörer hoppas projektet stärka braxens lokala och miljövänliga värden, hitta tillagningsmetoder och nya smaker och knyta ihop braxenkedjan – från reduktionsfiske till matbord.

Det långsiktiga målet är att skapa en marknad som efterfrågar lokalt fångad fisk, som underlag för ett hållbart fiske på andra arter än de som konsumeras idag.

En bok om braxen som matfisk och recept kan laddas ner här

Braxentaco
Braxenbullar
Braxqueneller

Dags för braxFiskKrinova

Här på Gotland jobbar vi med id, som är en brackvattenfisk och lika bra att använda till olika färsrätter1

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Fiskguide Gotland Slutrapporterad!

Hushållningssällskapets projekt “Fiskguide Gotland” har nu slutrapporterats till Jordbruksverket.
Här kan du läsa en sammanfattning av projektet med de analysrapporter som färdigställt inom projektet och som skickats in till Jordbruksverket.

I länkarna i rapporten hänvisas till de händelser under projekttiden som redovisats på denna websida.

Samtliga filmer och dokument som tagits fram hittar du oxå under rubriken filmer o foldrar under bilden i sidhuvudet, där finns även annat smått och gott att titta på.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Skydd söks för Ostkustströmming

Strömmingen idag är noga kontrollerad. Första dagen med konsumtionsfiske i Ronehamn så kontrollerades fångsten av SLU. Biologisk kontroll. Sedan så gjordes stickprovskontroller av Havs och Vattenmyndigheten för att se att fångsten vi uppgav var rätt. Dagen efter kontrollerades båten av Livsmedelsverket för att se om vi höll hygien och kyla på fisken. Så man kan med gott samvete äta strömming från svenska fiskare.
Man försöker även stärka strömmingens status och benämna den Ostkustströmming. Strömming fiskad från Kristianopel i söder till Öregrund i norr och på Öarna Gotland och Öland. Man försöker få det skyddat som samlingsnamn.

Inom EU finns ett system för skyddade beteckningar för
livsmedel. Hans Naess, Matti Leino och Martin Ragnar blev för ett år sedan upphandlade
av Jordbruksverket för att hjälpa till att skriva ansökningar åt grupper av
producenter och vi mailades vid om detta i slutet av april. Sen gick det
väldigt fort då spelplanen snabbt ritades om. Det som hände var att
Livsmedelsverket, som är den myndighet som tar emot ansökningar om skydd,
fick för sig att införa en handläggningsavgift som skulle kunna komma att
uppgå till 100 000 kr per ansökan för alla ansökningar som lämnades in efter
1 juni. De hade kunnat ge upp där och då, men tycker att frågan om skyddade
livsmedel är alltför viktig, så de jobbade hårt med de kontakter de hade
etablerat och fick på den vägen in 13 ansökningar före 1 juni.

En av dessa ansökningar
rör strömming fångad i svenskt vatten från Kristianopel i söder till
Öregrund i norr inklusive sådan strömming som fångats runt Öland och
Gotland, s.k. Ostkustströmming.

En annan ansökan rör strömming fångad från
Gävle och till Haparanda, s.k. Norrlandsströmming. Den formellt sökande
föreningen för Ostkustströmming är Stockholms Läns fiskareförbund, vars
sekreterare är Anders Jansson (fiskare på Björkö i Haninge) .

Det är givetvis så att ni när vi fångar och säljer strömming idag görs det just
under namnet “strömming”. Vår bedömning är dock att “strömming” skulle
betraktas som ett generiskt namn och därmed inte gå att skydda i
EU-systemet. Därför delades strömmingen upp i dels
“Norrlandsströmming” (som använts som ett handelsnamn under 1900-talet) och
dels i “Ostkustströmming”, som man om man söker på namnet i digitaliserade
svenska dagstidningar faktiskt träffar på om än det inte använts i någon
större omfattning historiskt.

Detta har nu också Livsmedelsverket påpekat
och de önskar se att namnet de facto används idag. Detta skydd kommer säkert att ha värde för oss på Gotland då vi också får ytterligare ett argument att värna strömmingen. Det är
ju trots allt betydligt svårare för politiker att inte bry sig om ett
livsmedel med samma höga status som Kalix löjrom än om det som kanske ibland
betraktats som en skräpfisk lämplig för djurfoder.

I vågskålen ligger alltså
en framtid med ett högre värde och en bättre definierad strömming som
verkligen är färsk. Priset är att börja använda namnet “Ostkustströmming”
för denna produkt.

Ostkustströmming kan snart få en SUB, skyddad ursprungsbeteckning och märket kan användas på produkter tillverkade av just Ostkustströmming framöver.
Den som lever får se.
Om det blir verklighet ser märket ut såhär

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Inbjudan till dialogmöte 7 december

Bifogat finner du inbjudan till ett dialogmöte som Länsstyrelsen i Gotlands län önskar ha med er som bedriver yrkesfiske i området norr om Östergarnslandet och/eller har sin bas i Herrvik.

Du är välkommen att vidarebefordra inbjudan till personer som du tror berörs av detta utöver dig själv.

Dialogmötet är bokat till den 7 december 2021 kl. 18:30 i Östergarns Bygdegård.

Kaffe och smörgås bjuder Länsstyrelsen på.

Hör gärna av dig till mig om du har för avsikt att delta på mötet.

Med vänlig hälsning,

Alexandra Colbing

Marinbiolog/Handläggare Kust- och havsmiljöfrågor

Miljö- och vattenenheten

Länsstyrelsen i Gotlands län

621 85 Visby

Telefonnummer: 010-223 94 03

Mobilnummer: 072-239 17 60

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gotländska fiskare prisade av Kålrotsakademin!

Gutefisk tilldelas Kålrotsakademiens Stora pris 2021

I samband med en ceremoni på restaurang Rutabaga på Grand Hotel i Stockholm kvällen den 25 oktober fick Gutefisk ekonomisk förening, representerad av Riina Noodapera, ta emot Kålrotsakademiens Stora pris 2021.

Prismotiveringen löd: ”för att med en självklarutgångspunkt i det hållbart närfångade visa vägar mot framtiden för allt från hel färsk fisk till filé och färdiga produkter”.

“Det känns både ärofyllt och kul att få denna uppmärksamhet som priset innebär. Det ger kraft och energi åt oss att fortsätta med det dagliga arbetet med att synliggöra fiskets betydelse på Gotland”, säger Riina Noodapera.

Kålrotsakademiens preses, Ann-Helen Meyer von Bremen kommenterar valet av pristagaremed att “Det småskaliga kustnära fisket befinner sig i en mycket svår situation. Det är därför väldigt positivt med initiativ som Gutefisk, inte enbart för fisket i sig utan även för oss konsumenter som får ta del av en större mångfald.

“Kålrotsakademiens Stora pris utgörs av en vacker skulptur av toppen på en kålrot utförd i keramik, signerad krukmakaren Anna Lindell med en tillhörande fot i rustik ek. Samt ett diplom och den ära och strålglans som följer av att bli offentligt uppmärksammad och hyllad för något viktigt och bra man gjort.

Kålrotsakademien är en ideell förening som verkar för att värna den svenska matens kulturarv. Kålroten är en välgenomtänkt symbol för verksamheten då den är en av få kulturväxter som har sitt biologiska ursprung i Sverige.

I akademien samlas praktiker, forskare och skribenter -totalt 18 ledamöter. Årligen antas ett särskilt tema som man arbetar särskilt aktivt med. För2021 är detta Fisk. Varje år delar akademien också ut sitt Stora pris till en person eller organisation som gjort något viktigt och berömvärt med bäring på temat.Tidigare pristagare har varit Warbro Kvarn, Skillinge Krusbärsfestival, Föreningen Sesam,Institutionen för Språk och Folkminnen samt Hannu Ahokas.

För mer information:
http://xn--klrotsakademien-hlb.se/

Hans Naess, kommunikatör Kålrotsakademien, hans.naess@agroax.se, på Gotland kan mer info delas av undertecknadRiina Noodapera riina.noodapera@hushallningssallskapet el tel070 775 76 30
Hur överlämnandet går till på Gotland återkommer vi till.

Kålrotspriset 2021
Diplomet
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Mer begränsningar för strömmingsfisket runt Gotland

  • De gotländska fiskarna kommer att förlora nästan hälften av sin inkomst i och med det nya strängare kvotsystemet för fiske i Östersjön.
  • I värsta fall kommer fiskfabriken i Ronehamn att tvingas varsla de två anställda som är kvar idag, säger fiskaren Roland Pettersson, styrelseledamot i bolaget Sweden Pelagic Gotland AB som driver fabriken.
  • “Det är stor risk att vi tvingas säga upp dem och det är jättetråkigt.”

https://sverigesradio.se/artikel/fiskfabriken-i-ronehamn-kan-tvingas-varsla-sina-anstallda?fbclid=IwAR092DlpXyKwS9qWScEW6pq-c1y6kKcxMREkckrlwFN60OZWSHrZX4P7s24

Posted in Uncategorized | Leave a comment