Satsning på småskaligt fiske i Herrvik!

Äntligen

läs mer här

I Herrvik planerar man att bygga en förädlingsanläggning och först och främst är det flundrerygg – en flådd flundra med ryggbenet kvar, men utan de små ytterbenen – som ska produceras. Men även skarpsill, strömming, id och andra arter kan komma att förädlas i anläggningen.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s