Studieresa till Finland

En studieresa genomfördes till Finska Österbotten 26-29 september för att utbyta erfarenheter kring fiske i områden där sälskador ständigt ökar, se på redskap och diskutera deras funktion och ifall sådana är något för det gotländska kustfisket att satsa på mm

Med på resan var förutom fiskarna Johannes och Christer Klingvall, Busse Nordin, Allan Pettersson för husbehovsfiskarna, Kjell Genitz från Länsstyrelsen som handlägger fiskefrågor och Aron Hejdström, Naturskyddsföreningen som anlitats i säl- och skarvprojektet som bedrivs i flera Leaderområden runt Östersjön.

Reseprogram Finland september 2017

När studieresan genomförts fick Hushållningssällskapet äntligen besked från Jordbruksverket att projektet “Fasta fiskeredskap utvecklar småskaligt fiske på Gotland” nu är beviljat.

Härnäst planeras ett miniseminarium för inbjudna intresserade som redovisar resultaten av resan, om mindre fasta fiskeredskap kan vara ett komplement till de nuvarande fiskemetoderna på Gotland.
 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s