Seminarium i Halla bygdegård 3 mars

Halla 3 mars 2020
Kan man äta fisk från Östersjön?
Hushållningssällskapet anordnade en informativ förmiddag som avslutades med smakprovning av fisk från Östersjön och odlad fisk tillagat av Bosse Nilsson, känd från Donners Brunn och Lindgården med hjälp av Julynn Gray och Johanes Klingvall.
Förmiddagspasset delades upp i olika avsnitt som behandlade de olika projekt som Hushållningssällskapet arbetat med som stöd till förädling och marknadsföring av Gotländsk fisk gentemot Restaurang och konsument sedan 2012 och framåt. Veronica Östling och Riina Noodapera berättade om det. Yrkesfiskets situation på Gotland har under den perioden försämrats på grund av olika restriktioner som tvingat fram nya sätt att tänka kring fisk från Östersjön. Detta fick vi en genomgång av Andreas Pettersson från Länsstyrelsen. För att kunna ta hand om större delar av kedjan från hav till bord bildades Gutefisk ek förening 2015 som nu arbetar med att anpassa sin produktion till konsumenters behov. Flera projekt har handlat om att få fram information och nya recept anpassade till nutidens matlagning i hemmet och de krav som ställs på råvaran.
Detta har lett till diskussioner kring Östersjöfiskens giftighet och att Hushållningssällskapet ville ta reda på hur det egentligen förhåller sig med den saken med målsättning att ta fram adekvat information som bemöter de larmrapporter som spridits via medier. Analyser av strömming, skarpsill, öring, flundra, piggvar, sik, gädda, abborre, id och näbbgädda gjordes under 2019 som visar på sjunkande halter av kvicksilver, PCB och dioxiner i fisk från Östersjön. Trots det håller Livsmedelsverket kvar sina rekommendationer kring konsumtion av de fetare fiskarna till barn, fertila kvinnor och gravida till 2-3 ggr per år. Andra kan äta en gång i veckan och komplettera med de magrare fiskarterna. Livsmedelsverket rekommenderar oss att äta fisk 2-3 gånger per vecka och vi kan efter att ha tolkat analyserna av de gotländska fiskarterna äta den lokalt fångade fisken från Gotland! Gutefisk har frysboxar ute i vissa butiker där det finns tillskuren  pannfärdig flundra, idfilé fiskburgare och nackad skarpsill till fritering tex. Du hittar dem på COOP Stenhuggaren, Tempo i Stenkyrka och Katthammarsvik samt snart även på Torgkassen i Visby innerstad. Andreas Pettersson berättade slutligen om vattenbruk och de försök avseende fiskodling på land som görs idag och som kommer att bli ett lokalt inslag så småningom även på Gotland. De nya fiskarter vi får prova på är varmvattenfiskar tex Niltilapia eller Rödstrimma som den kallas och Clarias eller ålmal som har odlats i några år i Skåne under namnet Gårdsfisk och som säljs i butik i hela landet. Som avslutning fick de närvarande smaka på olika anrättningar som presenterades av Bosse Nilsson. Friterad skarpsill med raslöksaioli, havets Wallenbergare av id, ramensoppa med Tilapia och Buillabaisse med Clarias. Alltihop mycket gott!
Seminariet lockade ett 25- tal personer från bland annat handel, grossist, restaurang, storkök, husbehovsfiske, yrkesfiske på Gotland. Vi såg att det behövs kunskapsspridning av det här slaget många fler tillfällen och till olika grupperingar.
Visst kan man äta fisk från Östersjön och fisk odlad på land på Gotland!

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s