Kurs för Fiskförädlare 23 augusti

En endagskurs för fiskförädlare ägde rum inom projekt “Ökad livsmedelsförädling” på Grönt Centrum den 23 augusti.
Ilona Miglavs, som anlitats tidigare som kursledare, konstaterade att det var 4 år sedan förra kursen i Livsmedelshygien och fiskhantering i Herrvik. (Se tidigare inlägg ) Alltså hög tid att friska upp minnet, egenkontrollen och prata om nya regler.

Många frågor blir det under dagens lopp som klarades ut på plats eller som Ilona återkommer om. Trots allt har det blivit lite lättnader inom den småskaliga fiskförädlingsverksamheten, som gynnar Gotland.

Den avslutande punkten om Spårbarhetsarbetet som påbörjades för flera år sedan, där Ilona själv deltagit i en arbetsgrupp, lade sordin på den glada stämningen som byggts upp under dagen. Havs och vattenmyndigheten har infört ett ytterligare steg i kontrollen av fiskens väg från hav till tallrik som gäller från 1 december 2018 . Det handlar om ett rapporteringssystem för att ha koll på vilka fiskar och styckningsdetaljer mm som rör sig på marknaden. Alla bör registrera sig enligt brev de fått redan i maj månad. Ilona återkommer med information om hur det påverkar den småskaliga hantering som är på väg att byggas upp med Gutefisk- Gotländska fiskare i samverkan.

Kursdeltagare 2

Kursdeltagarna. Björn Meijel, Busse Nordin, Johannes Klingvall, Marika Gardarfve, Leo Nordin, Christer Klingvall, Elin Söderström, Elsa Norrby. Kursledare Ilona Miglavs, AQUADELI.

Rapport från utbildningsdag 23 augusti

Inbjudan nedan

Utbildningsdag för fiskhanterare

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s